Video afspelen

Peuters

“Gun je kind die voorsprong!”

Samen spelen

Peuterspeelzaal ‘t Dominootje wil de kansen van kinderen van 2 tot 4 jaar optimaliseren voor een goede en gelijke start op de basisschool. De lokalen zijn speciaal voor deze leeftijdsgroep ingericht met speel – en ontwikkelingsmateriaal passende bij de leeromgeving van de peuters. Er zijn meerdere volledig gediplomeerde pedagogisch medewerkers die het spel van de peuters observeren, begeleiden en verrijken.

“Gun je kind die voorsprong!”

PEUTERGROEP

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig en ontwikkelen zich ieder op hun eigen, unieke manier en in hun eigen tempo. Om dit te stimuleren creëren wij een rijke leeromgeving waarin wij tegemoetkomen aan de belevingswereld en de ontwikkelingsbehoeften van ieder kind. 

Vanuit onze visie ‘spelen is leren, leren is spelen’ bieden we verschillende activiteiten binnen een thema die inspelen op de belangstelling en beleving van kinderen. We spreken de intrinsieke motivatie aan en bieden ruimte om te experimenteren om zo tot ontdekkend leren te komen.

Op ‘t Dominootje zie je dit dagelijks terug in de verschillende hoeken waarin de kinderen de mogelijkheid krijgen om te ontdekken en te experimenteren. Tijdens de korte kring momenten bieden de pedagogisch medewerkers activiteiten aan waarin de verwondering van het kind voorop staat. Hierbij ligt de nadruk op de interactie tussen de kinderen onderling en de pedagogisch medewerkers.

SAMEN SPELEN

Spelen met leeftijdsgenootjes is van groot belang om sociaal vaardig te worden. Kinderen leren spelenderwijs rekening houden met elkaar, op hun beurt wachten en samen spelen. Indirect werken de kinderen door middel van samenspel aan de sociaal emotionele ontwikkeling, deze stimuleren wij door middel van spel in de poppenhoek, samenspelen in de verschillende hoeken, het lezen van boeken over alledaagse dingen, samen opruimen, kringgesprekken en kringspelletjes.

Middels ons observatiesysteem ‘Inzichtelijk Onderwijs’ monitoren wij door middel van observaties 3x per jaar de sociaal emotionele ontwikkeling van alle peuters. Wij observeren de peuters op de volgende gebieden: omgaan met jezelf, omgaan met anderen, zelfstandigheid, sociale vaardigheden, werkhouding en concentratie, samenspel.

peuterspeelzaal

Teamfoto: peuterspeelzaal ‘t Dominootje

WENNEN AAN REGELS

Op de peuterspeelzaal leren kinderen op een speelse wijze omgaan met regels. Ze wennen aan een vaste dagindeling met verschillende activiteiten. Dat komen ze later op de basisschool ook tegen, waardoor ze zich snel thuis zullen voelen in de groepen 1/2. De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal streven naar een zo soepel mogelijke overgang naar de basisschool. Deze zachte landing ondersteunen we door peuter/kleuterwissels, waarbij oudste peuters al gaan wennen bij de nieuwe leerkracht van groep 1/2 en waarbij jongste kleuters weer even kunnen spelen bij hun oude juffen op de peuterspeelzaal.

DAGRITME

Elke ochtend starten we met de grote kring waarin we verschillende leerzame activiteiten doen met de peuters. Daarna gaan we spelen in de groep, waarbij we in kleine groepjes aan de slag gaan met opdrachten horende bij het thema. Er is iedere dag gelegenheid om vrij te spelen. Dit kan bijvoorbeeld in de huishoek, in de bouwhoek of aan tafel. Voor kinderen die tot 14.00 uur blijven is er gelegenheid om even uit te rusten op één van de stretchers. Als ouder kunt u één keer in de maand een kijkje nemen op de peuterspeelzaal tijdens de speelochtenden, hierin organiseren wij de mogelijkheid om samen met uw kind de hoeken en het spelmateriaal op de groep te ontdekken.

Rond 10 uur eten en drinken we gezamenlijk aan tafel. Als het weer het toelaat gaan we daarna altijd nog even buiten spelen. Bij slecht weer kunnen we gebruik maken van de speelzaal.

DIT NEEM IK MEE

Voor een goed verloop van de dag vragen wij ouders om een rugzakje met fruit en drinken mee te nemen voor het eetmoment om 10 uur. Voor het verschoonmoment vragen we de ouders luiers en billendoekjes mee te geven en wanneer kinderen tot 14 uur op de peuterspeelzaal blijven is ook een broodtrommel gevuld met boterhammen en wat te drinken gewenst.

NIEUWSGIERIG?

Heeft u na het lezen interesse gekregen in onze peutergroep? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. KLIK HIER

Openingstijden:

Maandag08.00u – 14.00u
Dinsdag08.00u – 14.00u
Woensdag08.00u – 14.00u
Donderdag08.00u – 14.00u
Vrijdag08.00u – 14.00u