Praktische informatie

Openingstijden Peuterspeelzaal

Op de peuterspeelzaal is het op dinsdag en donderdag ook mogelijk om van 08.00u tot 12.00u naar de peuterspeelzaal te komen.

Maandag

08.00u – 14.00u

Dinsdag

08.00u – 14.00u (indien gewenst tot 12.00u)

Woensdag

08.00u – 14.00u

Donderdag

08.00u – 14.00u (indien gewenst tot 12.00u)

Vrijdag

08.00u – 14.00u

Openingstijden Peuter+ groep

Naast peuterspeelzaal ‘het Dominootje’, heeft de Dominicus een peuter+ groep. De groep is bedoeld voor peuters die interesse tonen in de basisschool of behoefte hebben aan uitdaging.

Dinsdag

09.30u – 11.30u

Donderdag

09.30u – 11.30u

Schooltijden

Op de Dominicus hanteren we een continurooster. De kinderen eten tussen de middag met hun eigen leerkracht in hun groep en gaan aansluitend nog even naar buiten.
Na schooltijd is er de mogelijkheid voor buitenschoolse opvang in de school.

Maandag

08.15u – 14.00u

Dinsdag

08.15u – 14.00u

Woensdag

08.15u – 13.30u

Donderdag

08.15u – 14.00u

Vrijdag

08.15u – 14.00u

Tijden buitenschoolse opvang

De voorschoolse opvang bevindt zich op de locatie van de Kinderkade aan de Noorderhavenkade 10. De kinderen worden vanuit deze locatie door een medewerker naar school gebracht.
De naschoolse opvang bevindt zich in het schoolgebouw van de Dominicus en is alleen bedoeld voor de kinderen van de Dominicus.

Voorschoolse opvang

07.00u tot 08.00u

Naschoolse opvang

14.00u tot 18.30u

Verdere praktische informatie

Verdere praktische informatie, zoals bijvoorbeeld de vakanties en vrije dagen, de schoolgids, aanvraagformulier buitengewoon verlof en diverse protocollen kunt u terugvinden onder het kopje downloads.