ONZE KERNWAARDEN

ONZE KERN- WAARDEN

Samen – Vertrouwen – Aandacht – Ontdekken – VeerKRACHT

Kindcentrum de Dominicus is voortdurend in ontwikkeling. Belangrijke pijlers waarin we ons blijvend ontwikkelen vanuit onze kernwaarden zijn: de Positieve Psychologie, de inzet van Chromebooks, onze klus- en plusklas, het geven van technieklessen, het versterken van de didactische vaardigheden van onze leerkrachten, de implementatie en borging van methoden en het versterken van de doorgaande lijn binnen de gehele school.

Aandacht

Wij signaleren welke behoeften kinderen hebben en begeleiden hen in het zetten van een volgende stap in hun ontwikkeling, waarin we onze kinderen vertrouwen in zichzelf en de wereld meegeven.
Dit doen wij met aandacht voor ieder kind.

Quote van ouders:
‘Een fijne school met veel persoonlijke aandacht voor de kinderen en hun thuissituatie.’

‘Er is veel aandacht voor het individu. Er wordt gekeken naar het complete kind en niet alleen naar schoolprestaties.’

‘Er is aandacht voor ieder kind en zijn of haar specifieke behoeften, zodat ieder kind zich thuis kan voelen op school.’

‘Geweldig dat mijn oudste de gelegenheid kreeg om naar de plusklas te kunnen om hem uit te dagen en mijn jongste naar de klusklas om haar daar zelfvertrouwen te laten krijgen.’

Vertrouwen

Op de Dominicus werken wij op basis van vertrouwen.
U brengt uw kind een aanzienlijk deel van de week naar school. Daarbij is het belangrijk dat u het vertrouwen voelt dat uw kind gezien wordt en dat wij aansluiten bij de (onderwijs)behoeften van uw kind. Onder andere door middel van een laagdrempelige en transparante manier van communiceren willen wij dat vertrouwen bevestigen.

Quote van ouders:
‘Wij voelen wederzijds vertrouwen. En voelen ons als ouders gehoord. Samen werken we naar een oplossing.’

Samen

We maken tijd om met en van elkaar te leren, door de hele organisatie heen. We dragen samen zorg voor een leeromgeving, waarin enthousiasme, gezamenlijkheid, ambitie, persoonlijke en professionele ontwikkeling belangrijke drijfveren zijn. Het team ervaart dit proces en de positieve sfeer die dit met zich meebrengt bij zichzelf en draagt dit automatisch over op de kinderen.
Wij zien ouders als een onmisbare, betrokken partner, met als doel om samen op weloverwogen wijze het beste uit onze kinderen te halen.

Quotes van ouders:
Er wordt echt tijd gemaakt om samen te ontdekken wat voor ons kind werkt.’

Ontdekken

Samen vormen wij een mini-maatschappij, waarin kinderen leren dat eenieder vanuit zichzelf van waarde is voor de omgeving waarin hij/zij leeft.

Quote van ouders:
‘Op de Dominicusschool voelt mijn kind zich veilig en krijgt hij het vertrouwen om samen met zijn klasgenootjes de wereld te ontdekken!’

VeerKRACHT

Wij gaan voor een compleet nieuwe generatie die veerkrachtig, gelukkig en vriendelijk is. Die zich goed voelt over zichzelf en van daaruit zorgdraagt voor anderen. Daar is veerkracht voor nodig. Om in goede tijden tot volle bloei te kunnen komen en in moeilijke tijden overeind te blijven staan.

Quote van ouders:
‘Het is juist dat wat ze buiten de schoolvakken leren (zelfvertrouwen, fouten maken, omgaan met emoties) wat de Dominicusschool zo’n fijne school maakt.’

Uitleg logo Dominicus Kindcentrum

De poppetjes in het logo symboliseren de 5 kernwaarden, te weten:
Samen, Vertrouwen, Ontdekken, Aandacht, VeerKRACHT.
Daarnaast symboliseren zij de verschillende leerlingen van onze school, ieder kind is welkom op onze school met elk zijn unieke behoeften, talenten en kwaliteiten. Ons kindcentrum is de veilige thuishaven waar het kind kan groeien, spelen, leren en vertrouwen kan krijgen.