Onze verschillende pijlers

Onze hoofdtaak is het geven van goed, gedegen onderwijs voor wat betreft de kernvakken zoals rekenen, taal, spelling, lezen en de zaakvakken. Dit doen wij onder andere met behulp van verschillende methoden, Chromebooks en sterke didactische leerkrachtvaardigheden. Daarnaast versterken wij ons onderwijs met verschillende pijlers, te weten:

Positieve Psychologie

We gaan voor een compleet nieuwe generatie die veerkrachtig, gelukkig en vriendelijk is.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat je veerkracht kunt ontwikkelen en versterken en dat dit ten goede komt van het welbevinden van de groep en het individu. Binnen ons onderwijs werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en ontdekken hun eigen invloed op geluk. Zeven thema’s keren in iedere groep terug: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven.

Technieklessen

Ons buitenlokaal leent zich uitstekend voor het bieden van technieklessen in de praktijk.
Dit stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. Door de aanpak van onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen zij vaardigheden als kritisch denken, vindingrijkheid en creativiteit.

Plusklas

De plusklas is voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Zij leren hun regie te versterken in het leren-leren en het hoger denken. Ze worden uitgedaagd om onderpresteren te voorkomen.
Er wordt gewerkt aan verbreding en verdieping en aan sociaal emotionele en persoonlijke

Klusklas

Kinderen met een voorkeur voor praktisch onderwijs en kinderen met gouden handen kunnen aan hun verschillende, persoonlijke doelen werken. Dit zijn onder andere sociaal emotionele doelen, maar ook cognitieve doelen.

Lekker Fit

We brengen de kinderen in beweging met meer en beter bewegingsonderwijs. Naast drie beweegmomenten, kiezen we voor groente en fruit in de klein pauze, stimuleren we de gezonde traktatie en het drinken van water.