Alles onder één dak

Samen met de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, KindeRdam en samenwerkingspartners vormen wij een Kindcentrum en maken we de zorg voor de leerlingen zo compleet mogelijk, allemaal onder één dak.

Wij hebben de volgende voorzieningen in huis:

Vorige slide
Volgende slide

Samen dragen wij de zorg voor de waarden, normen en de ontwikkeling van de sociale en persoonlijke competenties van ieder kind. We versterken elkaar door een warme, doorgaande lijn in de ontwikkeling te creëren.
Op de Dominicus werken we vanuit één gezamenlijke visie, waarbinnen ieder kind centraal staat. Samen zorgen we voor een omgeving, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich bewust zijn van de keuzes die zij maken voor zichzelf en de wereld.
Wij willen onderwijs, opvang, ontwikkeling en ontspanning op één plek aan kunnen bieden. Dit doen wij in samenwerking met ouders en alle andere betrokken partijen.
We zijn een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen en hun ouders, waarin zij zich thuis kunnen voelen en waar een goede afstemming tussen onderwijs, ontspanning en zorg mogelijk is.