Ontmoet ons team

Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang

Intern begeleider onderbouw, Leerkracht groep 4

Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal

Leerkracht groep 6, HBO-coach Peuterspeelzaal

leerkracht groep 6

Leerkracht
klusklas

Assistent-manager BSO

Leerkracht groep 8, Hoogbegaafdheidscoach

Leerkracht
groep 3

LIO-stagiaire groep 1/2

Leerkracht
groep 4

Leerkracht
groep 1/2

Directeur

Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal

Medewerker ouderbetrokkenheid, Administratief medewerker

Leerkracht groep 6

LIO-stagiaire groep 1/2

Pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang

Leerkracht groep 7

Leerkracht
groep 5

Leerkracht groep 5

Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Lekker Fit! – coach

Intern begeleider bovenbouw, Didactisch coach

Adjunct-directeur

Onderwijsassistent, Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal