Ontmoet ons team

Leerkracht
groep 8

Intern begeleider onderbouw, Leerkracht Peuterplusgroep

Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal

Leerkracht groep 4,
HBO-coach Peuterspeelzaal

Assistent-manager BSO

Leerkracht groep 6, Leerkracht plusklas, Hoogbegaafdheidscoach

Leerkracht
groep 1/2

Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal

Medewerker ouderbetrokkenheid, Administratief medewerker

Leerkracht
groep 5 en 6

Leerkracht
groep 1/2

Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Lekker Fit! – coach

Intern begeleider bovenbouw, Didactisch coach

Adjunct-directeur

Pedagogisch medewerker Buitenschoolse opvang

Onderwijsassistent, Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal