Ontmoet ons team

Juf Aaltje

Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang

Juf Anne

Intern begeleider onderbouw

Juf Awet

Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal

Juf Babette

Leerkracht groep 4, HBO-coach Peuterspeelzaal

Juf Dafna

Leerkracht
klusklas en creatieve vakken

Meester Daniël

Assistent-manager BSO

Juf Fleur

Leerkracht
groep 3

Juf Ikram

Pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang

Juf Ingeborg

Leerkracht
groep 4

Juf Janneke

Directeur

Juf Janneke

Leerkracht groep 8

Juf Jelissia

Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal

Juf Katharina

Medewerker ouderbetrokkenheid, Administratief medewerker

Juf Marita

Leerkracht groep 6/7

Juf Madelijn

Leerkracht groep 1/2

Juf Monique

Pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang

Juf Moniek

Leerkracht groep 1/2

Juf Monique

Leerkracht
groep 5

Juf Nelleke

Leerkracht in meerdere groepen

Meester Rens

Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Lekker Fit! – coach

Juf Rianne

Intern begeleider bovenbouw, Didactisch coach

Meester Sander

Leerkracht groep 6/7

Juf Sofrani

Pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang

Juf Ümmüye

Onderwijsassistent in groep 6/7