Vorige slide
Volgende slide

Missie/visie

Kindcentrum Dominicus

Binnen Kindcentrum Dominicus is onder de kinderen, ouders en medewerkers een grote mate van verscheidenheid aan levensvisies en identiteitsbeleving. Wij weten ons verbonden door de missie en visie van ons Kindcentrum en dragen deze actief uit.

Missie Kindcentrum Dominicus:

Wij gaan voor een compleet nieuwe generatie die veerkrachtig, gelukkig en vriendelijk is. Die zich goed voelt over zichzelf en van daaruit zorgdraagt voor anderen. Daar is veerkracht voor nodig. Om in goede tijden tot volle bloei te kunnen komen en in moeilijke tijden overeind te blijven staan.
Samen vormen wij een mini-maatschappij, waarin kinderen leren dat eenieder vanuit zichzelf van waarde is voor de omgeving waarin hij/zij leeft.

Visie Kindcentrum Dominicus:

Wij signaleren welke behoeften kinderen hebben en begeleiden hen in het zetten van een volgende stap in hun ontwikkeling, waarin we onze kinderen vertrouwen in zichzelf en de wereld meegeven. Deze ontwikkeling is in ons Kindcentrum ononderbroken in de leeftijd van 2 tot 13 jaar. In ons Kindcentrum werken wij allemaal vanuit dezelfde waarden en handelen hiernaar, te weten:

Samen – Vertrouwen – Aandacht – Ontdekken – VeerKRACHT

Als team vormen wij een professionele, lerende organisatie. We maken tijd om met en van elkaar te leren, door de hele organisatie heen. We dragen samen zorg voor een leeromgeving, waarin enthousiasme, gezamenlijkheid, ambitie, persoonlijke en professionele ontwikkeling belangrijke drijfveren zijn.
We stellen samen heldere doelen vast en houden zicht op onze stip op de horizon. Daarnaast checken we of iedereen genoeg ruimte voelt om zich te kunnen ontplooien.
Het team ervaart dit proces en de positieve sfeer die dit met zich meebrengt bij zichzelf en draagt dit automatisch over op de kinderen.
Wij zijn een Kindcentrum dat ouders ziet als een onmisbare, betrokken partner, met als doel om samen op weloverwogen wijze het beste uit onze kinderen te halen.