Peuterplusgroep

“Een grote Frans geleerde, Léna, wist het al: nieuwsgierigheid is de basis van alle redenaties. Einstein was daarover ook duidelijk: ‘Ik ben geen genie, maar alleen grenzeloos nieuwsgierig.’ En Aristotelis zei het, heel lang geleden al, zo: ‘Verwondering is de basis van alle wetenschap.’”
(De Lange, Feijs, Munk, Broekhof, Cohen de Lara, 2013)

Voor peuters vanaf 3 jaar.

Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig en ontwikkelen zich ieder op hun eigen, unieke manier en in hun eigen tempo. Het is de taak van de leerkrachten hier zo goed mogelijk op aan te sluiten.

Naast peuterspeelzaal ‘het Dominootje’, heeft de Dominicus een peuter+ groep. De groep is bedoeld voor peuters die interesse tonen in de basisschool of behoefte hebben aan uitdaging.
De uitdaging wordt geboden door verbreding en verdieping aan te bieden in het spel binnen de belevingswereld van de kinderen. Hierbij staat het ontdekkend en onderzoekend leren vanuit de theorie van prof. Jan de Lange benoemd in het boek ‘Speel Goed’ centraal.
Het bieden van een rijke leeromgeving, concrete materialen, een rijk taalaanbod en interactieve spelsituaties met stimulerende denkvragen zijn van groot belang.
De peuters leren taal te geven aan hun natuurlijke verwondering, creativiteit en het leer- en denkvermogen, waardoor er meer spelverdieping mogelijk is.

Met de peuter+-groep wordt een soepele en natuurlijke overgang tussen peuter- en kleuterperiode geborgd. Er vindt een pedagogische en thematische afstemming plaats tussen de pedagogisch medewerksters van de peuter+ groep en de leerkrachten van de kleutergroepen.
Daarnaast wordt de gehele ontwikkeling van zowel de peuters als de kleuters in de eigen groep bijgehouden middels een observatiesysteem. Zodoende wordt de doorgaande (leer)lijn gewaarborgd.

Geverifieerd door MonsterInsights